Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu:

- "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır"- "Anayasa'mızın da sağlık başlığı altında vurguladığı gibi esas olan, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayırım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmesi ve bu gayeye yönelik olarak aralarında iş birliğinin geliştirilmesidir" - "Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur"

SAĞLIK 08.10.2020, 12:55
4
Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Özel Hastaneler Platformunca her yıl yapılan Sağlık Zirvesinin dokuzuncusu "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık" teması ile bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.

Bakan Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçen seneden farklı bir şekilde olsa da bir arada olabilme sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin bu seneki temasının, buluşma şeklini de belirlediğini ifade eden Koca, "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki Kovid-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün." vurgusu yaptı.

Koca, zirvenin ana temasının "sürdürülebilir sağlık" olmasının önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid pandemisinin bu kritik hususu gündemimize taşımasını önemsiyor ve bir fırsat olarak görüyorum. Sürdürülebilirlik deyince genellikle finansal bir kaygı akla gelmektedir. Bu eksik bir bakış açısıdır. Pandemi, tüm dünyaya bunu ziyadesiyle göstermiş oldu. Bu yolda ihtiyaç duyduğumuz ana unsurlar, yetişmiş insan gücü, güçlü sağlık altyapısı, istikrarlı ve kapsayıcı bir sağlık sistemi, iş birliği, siyasi kararlılık ve liderlik, hepsinden önemlisi de fedakarlık ve adanmışlık. Bunlar olmadan topyekun bir mücadeleden, sürdürülebilir bir sağlıktan bahsetmemiz mümkün değil.

- "Sağlık ordumuza minnettarlığımızı tekrar ifade ediyorum"

Salgın sürecinin tam ortasında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tartışırken insan kaynaklarının aslında finansal kaynaktan çok daha önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Koca şöyle devam etti:

"Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar."

Koca, sağlık sisteminde rol alan düzenleyici, hizmet sunucu, tedarikçi, ödeyici kurumlar arasında görev tanımları itibarıyla önceliklerin farklı olduğunu, bunun bazen ihtilaf, ayrışma gibi algılandığını belirtti.

İçinde bulunulan durumun her kurumun kendi bakış açısı ve görev kapsamında sorumluluğunun bilincinde olarak üzerine düşen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasını da gösterdiğini anlatan Koca, hızlı karar alma süreçlerinden, kısıtlılıklardan, genel ekonomik ve sosyal durumdan hareketle ortaya çıkan aksaklıkların iyi niyetle ve karşılıklı anlayışla giderileceğinden şüphe duymadığının altını çizdi.

Bakan Koca, "Normalde planlama ve hizmet arzına yönelik düzenlemeler yapılırken bazen kurumlarımız arasında birbiri ile çelişir gibi görünen yaklaşımlar olabiliyor. Bu farklı yaklaşımlar bazen uygulamaya da dönüşebiliyor. Bu istisnai ve geçici tutarsızlıklar hükümet yapımız sayesinde kısa sürede çözülmektedir, asıl önemli olan da budur." diye konuştu.

- "Herkes elini taşın altına koymuştur"

Tüm paydaşlar olarak daha sağlıklı bir toplum olabilmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Koca, "Bakanlığımızın vizyonu olarak belirlediğimiz cümleyi burada tekrarlamak istiyorum. Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Kovid-19 hastalarını kabul ettiğini, kendi personeli için de risk teşkil eden bu hastalara kapılarını açmaktan imtina etmediğini vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özetle herkes elini taşın altına koymuştur. Doğru olan da budur. Geçen sene bu zirvede söylediğim bir cümleyi tekrarlamak istiyorum; 'Hedef müşterek olunca birliğin sağlanması, istikrarın yakalanması zor değildir.'

Özel sektörün de bu mücadeleye istekli olarak katılması pandemiye karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıyla devam ettirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Kamu erki, pandemi döneminde sürdürülen bu ortak çalışmaya ayak uydurmakta bazen tereddüt etse de başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim. Anayasa'mızın da sağlık başlığı altında vurguladığı gibi esas olan, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayrım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmesi ve bu gayeye yönelik olarak aralarında iş birliğinin geliştirilmesidir. Devletin görevi, bu hedefi gerçekleştirecek planlamayla sağlık kuruluşlarımızın hizmet vermesini temin etmek ve onları denetlemektir."

- "İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz motor güçlerimizden oldu"

Fahrettin Koca, her krizin içinde fırsatlar barındırdığını belirterek pandeminin de bu ortak çalışma kültürünün gelişmesi adına hem devlet hem özel sektör tarafına bir fırsat sunduğunu söyledi.

Ortak iş yapabilme sayesinde Türkiye'nin tüm dünyaya tıbbi malzeme desteği sağladığını, kendi tedavi algoritmasını geliştirerek dünyaya örnek olduğunu bildiren Koca, "Türkiye ihtiyaç duyduğu ventilatör gibi cihazları kısa sürede üretebilecek bilgi, beceri ve tesis yatırımına sahip olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir. İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur." diye konuştu.

Koca, hızla üretime geçerek Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim kapasitesi oluşturan sektörün iftihar vesilesi olduğunu vurguladı.

Özel sağlık kuruluşlarının kritik ve ağır hastaların tedavisi için yoğun bakım kapasitesiyle tedavide önemli bir kaynak sağladığını ifade eden Koca, "Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur." dedi.

Koca, salgının henüz bitmediğine, oluşturduğu tehdidin de ortadan kalkmadığına işaret ederek, "Hala tedbirleri elden bırakamayız, sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimizle birlikte hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Maliye ve Hazine Bakanlığımız yanımızda oldu"

SGK'nin belli bir ödeme dengesini, gelir-gider hesabını gözetme durumundaki bir kurum olduğunu anlatan Koca, şunları söyledi:

"Sadece pandemi süresi ile sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi var. Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tavır gösterdi. Maliye ve Hazine Bakanlığımız da pandemi ile mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu. Sağlık tüm dünyada milli gelirlerden önemli pay edinmeye başlayan bir sektör. Ancak sağlık hizmeti aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı, ülkelere katma değer de üreten bir sektör.

Ülkemizde ise 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 4,4'tür. 2019 rakamları kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan ulusal bütçe payının artması, diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirini artırmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz."

Pandemi döneminin bu alandaki fırsat kapısını daha da araladığını belirten Koca, bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayış üzerine kurulu bir sağlık sistemine sahip olunduğunu bildirdi.

Koca, "Özel hastanelerin otelcilik hizmetiyle sundukları kalite üzerinden rekabete, başta şehir hastaneleri ile kamu, farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının kendi çabalarıyla vermiş olduğu katkı neticesinde geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır." dedi.

Sektörün paydaşları olarak herkesin bulunduğu yerden tabloyu farklı görebileceğini dile getiren Koca, "Ancak hedeflerimizin ortak olduğunu akılda tutarak birbirimizi daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Önceki yıllardaki sonuçlarıyla önemli kazanımlar sağlayan Sağlık Zirvesinin bu sene de sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
İmsak 03:48
Güneş 05:36
Öğle 13:06
İkindi 17:02
Akşam 20:25
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Bursaspor 18 30
7. Tuzlaspor 17 30
8. Ankara Keçiörengücü 17 28
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 19 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 20 13