Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu:

- "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır"- "Anayasa'mızın da sağlık başlığı altında vurguladığı gibi esas olan, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayırım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmesi ve bu gayeye yönelik olarak aralarında iş birliğinin geliştirilmesidir" - "Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur"

SAĞLIK 08.10.2020, 12:55
Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Özel Hastaneler Platformunca her yıl yapılan Sağlık Zirvesinin dokuzuncusu "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık" teması ile bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.

Bakan Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçen seneden farklı bir şekilde olsa da bir arada olabilme sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin bu seneki temasının, buluşma şeklini de belirlediğini ifade eden Koca, "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki Kovid-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün." vurgusu yaptı.

Koca, zirvenin ana temasının "sürdürülebilir sağlık" olmasının önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid pandemisinin bu kritik hususu gündemimize taşımasını önemsiyor ve bir fırsat olarak görüyorum. Sürdürülebilirlik deyince genellikle finansal bir kaygı akla gelmektedir. Bu eksik bir bakış açısıdır. Pandemi, tüm dünyaya bunu ziyadesiyle göstermiş oldu. Bu yolda ihtiyaç duyduğumuz ana unsurlar, yetişmiş insan gücü, güçlü sağlık altyapısı, istikrarlı ve kapsayıcı bir sağlık sistemi, iş birliği, siyasi kararlılık ve liderlik, hepsinden önemlisi de fedakarlık ve adanmışlık. Bunlar olmadan topyekun bir mücadeleden, sürdürülebilir bir sağlıktan bahsetmemiz mümkün değil.

- "Sağlık ordumuza minnettarlığımızı tekrar ifade ediyorum"

Salgın sürecinin tam ortasında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tartışırken insan kaynaklarının aslında finansal kaynaktan çok daha önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Koca şöyle devam etti:

"Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar."

Koca, sağlık sisteminde rol alan düzenleyici, hizmet sunucu, tedarikçi, ödeyici kurumlar arasında görev tanımları itibarıyla önceliklerin farklı olduğunu, bunun bazen ihtilaf, ayrışma gibi algılandığını belirtti.

İçinde bulunulan durumun her kurumun kendi bakış açısı ve görev kapsamında sorumluluğunun bilincinde olarak üzerine düşen görevi en iyi şekliyle yerine getirme çabasını da gösterdiğini anlatan Koca, hızlı karar alma süreçlerinden, kısıtlılıklardan, genel ekonomik ve sosyal durumdan hareketle ortaya çıkan aksaklıkların iyi niyetle ve karşılıklı anlayışla giderileceğinden şüphe duymadığının altını çizdi.

Bakan Koca, "Normalde planlama ve hizmet arzına yönelik düzenlemeler yapılırken bazen kurumlarımız arasında birbiri ile çelişir gibi görünen yaklaşımlar olabiliyor. Bu farklı yaklaşımlar bazen uygulamaya da dönüşebiliyor. Bu istisnai ve geçici tutarsızlıklar hükümet yapımız sayesinde kısa sürede çözülmektedir, asıl önemli olan da budur." diye konuştu.

- "Herkes elini taşın altına koymuştur"

Tüm paydaşlar olarak daha sağlıklı bir toplum olabilmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Koca, "Bakanlığımızın vizyonu olarak belirlediğimiz cümleyi burada tekrarlamak istiyorum. Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Kovid-19 hastalarını kabul ettiğini, kendi personeli için de risk teşkil eden bu hastalara kapılarını açmaktan imtina etmediğini vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özetle herkes elini taşın altına koymuştur. Doğru olan da budur. Geçen sene bu zirvede söylediğim bir cümleyi tekrarlamak istiyorum; 'Hedef müşterek olunca birliğin sağlanması, istikrarın yakalanması zor değildir.'

Özel sektörün de bu mücadeleye istekli olarak katılması pandemiye karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıyla devam ettirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Kamu erki, pandemi döneminde sürdürülen bu ortak çalışmaya ayak uydurmakta bazen tereddüt etse de başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim. Anayasa'mızın da sağlık başlığı altında vurguladığı gibi esas olan, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayrım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmesi ve bu gayeye yönelik olarak aralarında iş birliğinin geliştirilmesidir. Devletin görevi, bu hedefi gerçekleştirecek planlamayla sağlık kuruluşlarımızın hizmet vermesini temin etmek ve onları denetlemektir."

- "İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz motor güçlerimizden oldu"

Fahrettin Koca, her krizin içinde fırsatlar barındırdığını belirterek pandeminin de bu ortak çalışma kültürünün gelişmesi adına hem devlet hem özel sektör tarafına bir fırsat sunduğunu söyledi.

Ortak iş yapabilme sayesinde Türkiye'nin tüm dünyaya tıbbi malzeme desteği sağladığını, kendi tedavi algoritmasını geliştirerek dünyaya örnek olduğunu bildiren Koca, "Türkiye ihtiyaç duyduğu ventilatör gibi cihazları kısa sürede üretebilecek bilgi, beceri ve tesis yatırımına sahip olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir. İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur." diye konuştu.

Koca, hızla üretime geçerek Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim kapasitesi oluşturan sektörün iftihar vesilesi olduğunu vurguladı.

Özel sağlık kuruluşlarının kritik ve ağır hastaların tedavisi için yoğun bakım kapasitesiyle tedavide önemli bir kaynak sağladığını ifade eden Koca, "Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur." dedi.

Koca, salgının henüz bitmediğine, oluşturduğu tehdidin de ortadan kalkmadığına işaret ederek, "Hala tedbirleri elden bırakamayız, sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimizle birlikte hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Maliye ve Hazine Bakanlığımız yanımızda oldu"

SGK'nin belli bir ödeme dengesini, gelir-gider hesabını gözetme durumundaki bir kurum olduğunu anlatan Koca, şunları söyledi:

"Sadece pandemi süresi ile sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi var. Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tavır gösterdi. Maliye ve Hazine Bakanlığımız da pandemi ile mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu. Sağlık tüm dünyada milli gelirlerden önemli pay edinmeye başlayan bir sektör. Ancak sağlık hizmeti aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı, ülkelere katma değer de üreten bir sektör.

Ülkemizde ise 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 4,4'tür. 2019 rakamları kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan ulusal bütçe payının artması, diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirini artırmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz."

Pandemi döneminin bu alandaki fırsat kapısını daha da araladığını belirten Koca, bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayış üzerine kurulu bir sağlık sistemine sahip olunduğunu bildirdi.

Koca, "Özel hastanelerin otelcilik hizmetiyle sundukları kalite üzerinden rekabete, başta şehir hastaneleri ile kamu, farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık turizmine özel sağlık kuruluşlarının kendi çabalarıyla vermiş olduğu katkı neticesinde geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır." dedi.

Sektörün paydaşları olarak herkesin bulunduğu yerden tabloyu farklı görebileceğini dile getiren Koca, "Ancak hedeflerimizin ortak olduğunu akılda tutarak birbirimizi daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Önceki yıllardaki sonuçlarıyla önemli kazanımlar sağlayan Sağlık Zirvesinin bu sene de sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2021
İmsak 06:29
Güneş 07:59
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7